ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH SZKOLENIA NA OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.


ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH SZKOLENIA NA OPERATORA ŻURAWI

1. Żurawie wieżowe oraz szybkomontujące, żurawie szynowe , żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne


ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH SZKOLENIA NA OPERATORA SUWNICY

1. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
2. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia


ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA SZKOLENIA BHP

1. Instruktażu ogólnego
2. Instruktażu stanowiskowego

1. Instruktażu ogólnego

2. Instruktażu stanowiskowego


ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA SZKOLENIA P.POŻ