W naszej ofercie znajdują się:

– Instruktaże i szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ

– Szkolenia pracodawców i pracowników na wszystkie stanowiska pracownicze

– Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynku

– Instrukcje BHP (stanowiskowe i ogólne)

– Badania środowiska pracy

– Oceny ryzyka zawodowego

– Doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP

– Opracowanie dokumentacji powypadkowej oraz pomoc podczas postępowania powypadkowego,

– Dobór  środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

– Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

– Reprezentowanie Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS),

– Ponadto wszystkie czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP wymienione w rozporządzeniu rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 roku (Dz. U.Nr 109, poz. 704)

Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Działamy na terenie całego kraju.