Ochrona środowiska

W ramach usług z zakresu Ochrony Środowiska zajmujemy się:

1. Wykonywaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko

2. Ewidencją, sprawozdawczością i opłatami środowiskowymi

3. Sporządzaniem wniosków o pozwolenia i zezwolenia tj.:
– pozwoleń wodno-prawnych,
– pozwoleń zintegrowanych,
– pozwoleń na emisję gazów i pyłów,
– pozwoleń na gospodarowanie odpadami.

4. Gospodarką odpadami

5. Gospodarką wodno-ściekową

6. Obsługą inwestycji oraz innych czynności wynikających z  obowiązku Ochrony Środowiska