Pierwsza Pomoc

pomoc
Mapa niedostępna

Data/Czas: 18/06/2015
Całodniowe


Podstawowe – celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych nagłych stanach zagrożenia zdrowia lub życia.

Zaawansowane – celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności fachowej pomocy poszkodowanym i chorym, a także przygotowanie do działania w grupach lub formacjach ratowniczych.

Dedykowane – dla firm, które zgodnie z Kodeksem Pracy chcą zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy oraz środki do jej zapewnienia.