Wózki Widłowe

wozki
Mapa niedostępna

Data/Czas: 10/06/2015 - 11/06/2015
Całodniowe


I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – z wymianą butli gazowej

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki przyjęcia na kurs – ukończone 18 lat i wykształcenie min. podstawowe.

Kurs kategorii IWJO obejmuje:

– 81 godz. zajęć

– egzamin UDT

Kurs kategorii IIWJO obejmuje:

– 67 godz. zajęć

– egzamin UDT

Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są na terenie naszego ośrodka w Nowym Sączu. W przypadku większych zorganizowanych grup istnieje możliwość zorganizowania kursu w dowolnym miejscu na terenie całej Polski.